Hjem/Fagene/Restaurant- og matfag/Sjømathandlerfaget

Sjømathandlerfaget

Sjømathandlerfaget er et handverksfag og skal legge grunnlaget for yrkesutøving innen produksjon og salg av sjømat. Fisk og skalldyr er en naturlig del av kostholdet vårt, og en stadig større del av sjømaten blir omsatt ”gryteklar”. Opplæringa skal medvirke til at sjømathandlerfaget blir ført videre som handverksfag, og utvikle fagarbeiderer med kompetanse til å ta i bruk ny teknologi.

Opplæringen skal legge vekt på fangstmetoder, råvarebehandling og tillagingsmetoder. Opplæringen skal legge vekt på handtering av råvarer og ferdigvarer etter etiske og kvalitetsmessige krav. Videre skal opplæringa leggje vekt på trygg mat og økonomisk forståelse knyttet til verdiskaping. All matproduksjon skal ha et kvalitetsstyringssystem basert på fareanalyse og kritiske kontrollpunkt. Opplæringa skal også medvirke å utvikle evne til service, samarbeid og kommunikasjon og fremme likestilling.

Opplæringa skal legge til rette for varierte arbeidsoppgaver som blant annet krever kreativitet og løsningsorientering.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er sjømathandler.

Web levert av CustomPublish AS