Hjem/Fagene/Restaurant- og matfag/Institusjonskokkfaget

INSTITUSJONSKOKKFAGET

Institusjonskokkfaget skal legge grunnlaget for yrkeskompetanse i produksjon av mat på ulike institusjoner i offentlig og privat sektor. Institusjonskokkfaget skal bidra til at faget videreføres som håndverksfag og samtidig utvikle fagarbeidere med kompetanse til å ta i bruk ny teknologi.

kitchen-78213

Opplæringen skal bidra til produksjon av trygge og sunne måltider med fokus på matglede, sensorikk og estetikk. Videre skal opplæringen legge vekt på sammenhenger mellom tilberedning av mat, ressursutnyttelse, næringsstoffer, kosthold og helse. All matproduksjon skal ha et kvalitetsstyringssystem basert på fareanalyse og kritiske kontrollpunkter. Opplæringen skal også bidra til å utvikle evne til service, samarbeid og kommunikasjon og fremme likestilling. Opplæringen skal legge til rette for varierte arbeidsoppgaver, kreativitet og løsningsorientering. 

Aktuelle arbeidssteder
Som institusjonskokk kan du få jobb i private og offentlige institusjonskjøkken innen for eksempel helse- og sosialsektoren (sykehus, pleiehjem), skolevesenet, fengselsvesenet eller Forsvaret, på boligplattformer og i kantiner.

 Les mer fra  læreplanen
OLKWEB.no/ok-finnmark erstatter den tradisjonelle opplæringsboka (les info)
Skjema til bruk i opplæringa: (vurderingsskjemaer, mappeoppgave skjemaer, fraværsskjema, periodeplan skjema, planleggingsskjema, evalueringsskjema)
Eksempler på gjennomførte mappeoppgaver
Periodeplan
Lærlingsamlinger
Kurser
Om fagprøve i institusjonskokkfaget


 Følgende skoler i Finnmark har linje for kokkefaget (VG2): 

  •  Alta videregående skole
  •  Hammerfest videregående skole
  •  Honningsvåg videregående skole
  •  Kirkenes videregående skole
  •  Vardø videregående skole (matfag) 

Oversikt over hvor vi har muligheter til å tilby lærlingeplasser i institusjonskokkfaget hos våre medlemmer i Finnmark:

Porsanger kommune - for nærmere opplysninger: tittel - navn - e-mail
Vadsø kommune
Sør-Varanger kommune
Finnmark Fylkeskommune v/følgende læresteder: Tana, Kirkenes vidergående skoler

Web levert av CustomPublish AS