Hjem/Erasmus+
erasmus

Erasmus+

Vi på opplæringskontoret for offentlig sektor har nå startet arbeidet med å få i gang et Erasmus+ prosjekt for våre lærlinger.

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020. Dette er et program som lar lærlinger få komme ut i Europa å ha utveksling. Denne perioden med utveksling får man godkjent som læretid.

Les mer om Eramus+ her https://www.siu.no/Videregaaende-opplaering/Erasmus-for-fag-og-yrkesopplaeringen/bli-kjent-med-erasmus

Web levert av CustomPublish AS