Hjem/Fagene/Naturbruk

Naturbruk

Er du interessert i natur og miljø, mennesker og dyr? Vil du arbeide med bruk og utnyttelse av naturen og naturressursene?

Da vil naturbruk kunne passe for deg.

agriculture-91152

Du kan bli:

gartner eller agronom
anleggsgartner eller driftsoperatør i idrettsanlegg
skogsoperatør
hovslager eller hestefaglært
fagarbeider i reindriftsfaget
fisker eller fagarbeider i akvakultur

Aktuelle arbeidssteder er innen:

nyanlegg og vedlikehold i offentlig og privat virksomhet
landbruk eller skogbruk
gartneri eller hagebruk
fiske eller fiskeoppdrett
reindrift
Se alle yrker og kompetanser

Du bør være:

praktisk anlagt
glad i å arbeide ute i all slags vær
omsorgsfull overfor mennesker, dyr og miljø

Du kan få arbeid innen ulike naturbruksyrker hvor det kreves forståelse for sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet.
Velger du * studieforberedende Vg3 naturbruk, kan du få generell studiekompetanse og studere videre ved høyskoler og universiteter. Avhengig av skolens tilbud kan du velge realfag som gir kompetanse for studier innen miljø- og biovitenskap.
De øvrige Vg3 gir yrkeskompetanse.
Etter Vg2 eller etter oppnådd yrkeskompetanse kan du velge Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Web levert av CustomPublish AS