Søknadsskjema

Personlig data
Foresattes data
Søknadsdetaljer
Skriv ønskene dine i prioritert rekkefølge fra 1-3.
SKOLE ETTER GRUNNSKOLEN:
PRAKSIS:
REFERANSER:
Avtalt lærlingplass selv?
Tidligere vitnemål og attester som kan ha betydning for søknaden kan sendes inn separat til Opplæringskontoret for offentlig sektor i Finnmark PB 253 9711 Lakselv. Opplæringskontoret har tilgang til VIGO bedrift og kan der ta ut terminkarakterer for
Har du førerkort?
Har du lovfestet rett til 3 års videregående opplæring (Kunnskapsløftet)?
Ved hvilke(n) bedrift(er) hadde du utplassering "prosjekt til fordypning"?
Dato/mnd/år
Web levert av CustomPublish AS