Hjem/Om oss

Organisasjon

Opplæringskontoret ble opprettet i 1992 for å organisere og styrke lærlingordningen i Finnmarks kommuner, fylkeskommunale virksomheter, kraftlag, Asvo og kystverket. Opplæringskontorets oppgave er å organisere og kvalitetssikre opplæringen i bedrift.

Kvaliteten på yrkesutøvelsen hos deg som framtidig fagarbeider er viktig for fagets framtid, våre medlemmers etater og virksomheter og ikke minst for deg selv. Vi er innstilt på å støtte den i din fagutdanning.

Opplæringskontoret avvikler en årlig generalforsamling ved utgangen av mai måned årlig. Generalforsamlingen velger et styre med 4 medlemmer og 4 vara medlemmer, hvor det enkelte medlem m/vara velges for to år av gangen. I tillegg velger lærlingene blant sine egne et fast medlem og vara, som også velges for to år.

Følgende styremedlemmer er valgt inn i Opplæringskontoret for Offentlig sektor i Finnmark  f.t.:

  1. Styreleder Tarjei Jensen Beck - FFK
  2. Nestleder Marita Jakola Skansen - Vadsø 
  3. Medlem Knut Einar Kristensen - FFK
  4. Medlem Lill Tove Ottesen - Porsanger 
  5. Petter Dahl-Vadsø

 

Web levert av CustomPublish AS