Hjem/Nyheter

Satser lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og kandidater for fagbrev på jobb - 2019

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater, og til bedrifter som har kandidater for fagbrev på jobb. Satser gjeldende fra 01.01.2019.

Les her: https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskuddssatser/satser-larlinger-praksisbrevkandidater-larekandidater-og-kandidater-for-fagbrev-pa-jobb-2019/

Web levert av CustomPublish AS