Hjem/Nyheter
DSC_2000 helsefag 2

JEG VIL BLI HESEFAGARBEIDER

 

 

Opplæringskontoret har i samarbeid med Aldring og helse – Nasjonal kompetansetjeneste kjørt samlingsbasert helsefagutdanning for voksne siden 2013. Utdanningen er basert på privatistordningen. Det vil si at kandidatene må ha 5 års praksis før de får gå opp til fagprøve. All fullført skolegang fra videregående skole kan godskrives etter regler hos Fylkeskommunen.

Denne modellen bygger på samlingsbasert undervisning med til sammen fire samlinger fordelt på 1 ½ år. Mellom samlingene jobber kandidatene i sine hjemkommuner, og leverer inn oppgaver i nettklasserom. Det avlegges en tverrfaglig skriftlig eksamen når kandidaten føler seg klar for dette. Eksamen kjøres to ganger i året over hele landet med oppmelding på privatisweb.no

Prosjektleder Svein Ekhorn v/ Opplæringskontoret for offentlig sektor i Finnmark,følger opp elevene sammen med lærere fra Aldring og helse helt fram til fagbrev. Det kan være veiledning i forhold til oppgaver, oppmeldinger, innsending av dokumentasjon til Fylket og fagprøve veiledning. Pr 1.1.2018 hadde 28 kandidater kommet fram til fagbrev – ingen har så langt strøket på fagprøven.

2018-03-21 

Web levert av CustomPublish AS