Hjem/Nyheter

LOSA TILBUDET I KYSTKOMMUNENE STYRKES GJENNOM NASJONALT PRØVEPROSJEKT «VEKSLINGSMODELLEN»

LOSA er i dag et tilbud til ungdom som i dag ikke ønsker å flytte hjemmefra i sitt første skoleår (VG1) i videregående opplæring, til en av de 8 videregående skolene i Finnmark. Undervisningen foregår med at elevene annenhver uke sitter på «skolebenken» og blir undervist via lyd-bilde sending fra Nordkapp videregående skole, og i den andre uka er de ute i praksis i en lokal bedrift.

2016-01-05

Nytt av året er at de av elevene som har valgt helse og oppvekstfag, og som ønsker å utdanne seg til helsefagarbeidere får tilbud om å ta hele fagutdanningen i sin hjemkommune. Det betyr at LOSA tilbudet nå innenfor dette fagområdet gir opplæring i alle fellesfag på VG1 og VG2 nivå, samt programfagene til helsearbeiderfaget, mens Opplæringskontoret for offentlig sektor i Finnmark i samarbeide med LOSA kommunene tar ansvaret for den praktiske opplæringen i bedrift (VG3).

wwww.png

Dette nasjonale prøveprosjektet som kalles vekslingsmodellen er en alternativ opplæringsmodell innenfor yrkesfag. I vekslingsmodellen er opplæringen organisert i mindre enheter med korte, vekselsvis perioder i henholdsvis skole og bedrift/lære.

Modellen er ment for de elevene som ønsker en mer praksisrettet opplæring og med større del av opplæringen ute i bedriftene. Man har da også en garantert læreplass fra VG2 nivå, tidligere praksis i faget, lønn under utdanning fra år to. (normal lærlingelønn fordelt over tre år) Finnmark fylkeskommune deltar i et nasjonalt prosjekt for utprøvning av vekslingsmodellen der LOSA Helse- og oppvekst til Helsefagarbeiderfaget er et av prosjektene. Opplæringen er innenfor eksisterende regelverk og er således ikke et forsøk. Samarbeidspartnere i dette prosjektet er Opplæringskontoret for offentlig sektor i Finnmark samt samtlige LOSA kommuner i Finnmark.

 

Til høsten 2015 har prosjektet fått 4 søkere fra 4 ulike kommuner (Tana, Båtsfjord, Berlevåg og Måsøy).

Web levert av CustomPublish AS