Hjem/Fagene/Bygg- og anleggsteknikk/Renholdsoperatørfaget
renhold

Renholdsoperatørfaget

Renholdsoperatøren rengjør og vedlikeholder overflater og bidrar til å skape et sunt innemiljø.

Renholdsoperatører utfører vedlikehold og renholdsarbeid i næringsbygg og hos virksomheter. Som faglærtrenholdsoperatør har du varierte arbeidsoppgaver og du håndterer ulike maskiner og ny teknologi i arbeidet. Du kan også jobbe som renholder uten å ha fagbrev.

 

Arbeidet kan variere fra renhold på sykehus, renhold på fly, byggrenhold, hovedrenhold og graffitifjerning på vegger.

En renholdsoperatør velger kjemikalier for renhold på ulike overflater og har god kjennskap til behov for og rett bruk av kjemikalier. Du har god kunnskap om inneklima, hygiene og hvordan forebygge slitasje på overflater.

Personlige egenskaper

Renholdsarbeidere bør kunne jobbe effektivt og selvstendig. Fleksibilitet og initiativ trengs for å håndtere en variert og viktig jobb. Kommunikasjons- og samarbeidsegenskapene dine kommer til nytte når du skal gi god service til brukerne.

Renholdsoperatør er et aktivt yrke med en variert arbeidshverdag. Jobben kan være fysisk krevende.

Hvor jobber renholdsoperatører?

Som renholdsoperatør er du som regel ansatt i et renholdsfirma som utfører profesjonelt rengjøringsarbeid for virksomheter og i private hjem. Renholdsoperatører jobber i offentlig og privat sektor. Eksempler kan være sykehus, skoler, barnehager, store bedrifter, kjøpesentre, i Nordsjøen og på transportmidler som tog og fly.

Utdanningsvei

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk + Vg2 Overflateteknikk + 2 år som lærling i bedrift + fagprøve = Fagbrev som renholdsoperatør. 

Alternativ vei (0+4 og 1+3):

Dersom du får en avtale med en bedrift og med fylkeskommunen der du bor, er det mulig å starte opplæring i bedrift rett etter ungdomsskolen eller etter Vg1 i videregående skole. Bedriften overtar da en større del av opplæringsansvaret. En god del bedrifter tar imot ungdom i slike opplæringsløp. Dersom du mener et slikt opplæringsløp vil passe best for deg, bør du kontakte rådgiveren din for å få hjelp til å finne ut hva som er mulig i ditt fylke og hvordan du skal gå fram.

Web levert av CustomPublish AS