Hjem/Nyheter

ABC til fagbrev

Jeg vil bli HESEFAGARBEIDER

DSC_2000 helsefag 2.jpg

Opplæringskontoret har i samarbeid med Aldring og helse – Nasjonal kompetansetjeneste kjørt samlingsbasert helsefagutdanning for voksne siden 2013. Utdanningen er basert på privatistordningen. Det vil si at kandidatene må ha 5 års praksis før de får gå opp til fagprøve. All fullført skolegang fra videregående skole kan godskrives etter regler hos Fylkeskommunen.

Denne modellen bygger på samlingsbasert undervisning med til sammen fire samlinger fordelt på 1 ½ år. Mellom samlingene jobber kandidatene i sine hjemkommuner, og leverer inn oppgaver i nettklasserom. Det avlegges en tverrfaglig skriftlig eksamen når kandidaten føler seg klar for dette. Eksamen kjøres to ganger i året over hele landet med oppmelding på privatisweb.no

Prosjektleder Svein Ekhorn v/ Opplæringskontoret for offentlig sektor i Finnmark,følger opp elevene sammen med lærere fra Aldring og helse helt fram til fagbrev. Det kan være veiledning i forhold til oppgaver, oppmeldinger, innsending av dokumentasjon til Fylket og fagprøve veiledning. Pr 1.1.2018 hadde 28 kandidater kommet fram til fagbrev – ingen har så langt strøket på fagprøven.

2018-03-21

"Min veg til fagbrev"

Fagopplæring i barnehagesektoren i Finnmark

IMG_44821.samling.JPG

OK har i samarbeid med Vadsø kommune igangsatt en gruppe med 10 praksiskandidater fra barnehagene i Vadsø med mål om å fullføre fagbrev innen barne- og ungdomsarbeiderfaget,BUA.  I tillegg er 4 kandidater fra Porsanger og Båtsfjord deltagende. Prosjektet er "sydd sammen" gjennom at NKI står for planleggingen og gjennomføringen av undervisningen, prosjektleder fra OK følger den enkelte kandidat medkompetansekartlegging, tilstedeværelse på samlinger og oppfølging mellom undervisningssamlingene.Det er planlagt 4 undervisningssamlinger for å forberede seg til tverrfaglig eksamen i BUA 04.06.2018. Pr. dd er 2 samlinger gjennomført. Etter bestått tverrfaglig eksamen, meldes praksiskandidatene opp til fagprøve i Barne- og ungdomsarbeiderfaget.

For å få til en god gjennomføring er tett samarbeid med samarbeidspartene nødvendig. Det har vært viktig for prosjektleder å ha et nært samarbeid med NKI om planer, innhold og gjennomføring.Samtididg har det vært avgjørende i prosessen å ha tett kontakt med kandidatene og Vadsø kommune. Vadsø kommune har vært enestående i prosessen og stilt både lokaler og fagkunnskap tilgjengelig til undervisningssamlingene.

2018-02-15
byggdrifter+m320x240

LÆRLING I BYGGDRIFTERFAGET

Opplæringskontoret søker lærlinger i byggdrifterfaget.

Er det noen ungdommer der ute som fortrinnsvis har VG1 byggfag, og kan tenke seg å bli utdannet som byggdrifter?

Ta kontakt med oss!

2015-05-11

LOSA TILBUDET I KYSTKOMMUNENE STYRKES GJENNOM NASJONALT PRØVEPROSJEKT «VEKSLINGSMODELLEN»

LOSA er i dag et tilbud til ungdom som i dag ikke ønsker å flytte hjemmefra i sitt første skoleår (VG1) i videregående opplæring, til en av de 8 videregående skolene i Finnmark. Undervisningen foregår med at elevene annenhver uke sitter på «skolebenken» og blir undervist via lyd-bilde sending fra Nordkapp videregående skole, og i den andre uka er de ute i praksis i en lokal bedrift.

2016-01-05
Web levert av CustomPublish AS