Hjem/Fagene/Naturbruk/Landbruksfaget
agriculture-91152

Landbruksfaget

Landbruksfaget skal forberede lærlingen for en profesjonell yrkesutøvelse som agronom med ansvar for arbeid i landbruksbedrifter. Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler allsidig kompetanse om både konvensjonell og økologisk drift, der sammenhengene mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet står sentralt.

 Faget skal fremme kunnskap om hvordan normer i arbeidslivet, regelverk, sikkerhets- og miljøtiltak og kvaliteten på prosess og produkt setter rammer for yrkesutøvelsen. Videreskal opplæringen bidra til kompetanse som grunnlag for å delta i utvikling og omstilling av yrket og vurdere valg av økologiske eller konvensjonelle driftsmetoder i lys av dette. Landbruksfaget skal legge grunnlag for videre utdanning og kompetanseheving i tråd med prinsippene om livslang læring.

http://www.tana.vgs.no/opplaringstilbud/naturbruk/vg3-landbruk/

Web levert av CustomPublish AS