Hjem/Fagene/Salg og service/IKT-servicefaget
data

IKT-servicefaget

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan bidra til konkurransedyktig og rasjonell ressursutnyttelse i private og offentlige virksomheter. IKT-servicefaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen drift, bruker- og driftsstøtte, sikkerhet og forbedring av IKT-tjenester. Faget skal bidra til å utvikle kompetanse som kan ivareta stabile, sikre og effektive IKT-tjenester som muliggjør verdiskaping og utvikling av virksomheter. Faget skal fremme kunnskap om konsekvenser av feil bruk og manglende sikkerhet i IKT-systemer.

Opplæringen skal bidra til kunnskap om etikk som grunnlag for å utvikle tillit mellom medarbeidere for at de skal samarbeide og kunne yte service til brukere av IKT-tjenester. Videre skal opplæringen fremme utvikling av kunnskap om virksomhetens oppgaver og hvordan IKT kan brukes ved utvikling av virksomheten. Økonomiske og faglige vurderinger av IKT-drift og systemendringer samt veiledning av brukere i anvendelse av IKT-systemene inngår i opplæringen.

 

Opplæringen skal fremme kommunikasjon på norsk og engelsk. Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen kan delta i planlegging og utførelse av arbeidsoppgaver innen drift av IKT-systemer der endringer gjennomføres kontrollert og er i samsvar med virksomhetens behov og gjeldende regelverk. Videre skal opplæringen legge til rette for at lærlingen kan utvikle en profesjonell kundebehandling i brukerstøtte og tjenesteutvikling.

 

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er IKT-sevicemedarbeider.

Aktuelle arbeidssteder
Aktuelle arbeidsplasser knyttet opp mot drift og vedlikehold av IKT-systemer finnes i alle typer virksomheter, offentlige og private.  

les mer i læreplanen
OLKWEB.no/ok-finnmark erstatter den tradisjonelle opplæringsboka (les info)
Skjema til bruk i opplæringa: (vurderingsskjemaer, mappeoppgave skjemaer, fraværsskjema, periodeplan skjema, planleggingsskjema, evalueringsskjema)
Eksempler på gjennomførte mappeoppgaver
Periodeplan
Lærlingsamlinger
Kurser
Om fagprøve i IKT Servicefaget


 Følgende skoler i Finnmark har linje for IKT Servicefag (VG2): 

 Vardø videregående skole

Oversikt over hvor vi har muligheter til å tilby lærlingeplasser i IKT Srvicefaget hos våre medlemmer i Finnmark:

Porsanger kommune - for nærmere opplysninger: tittel - navn - e-mail
Vadsø kommune
Finnmark Fylkeskommune v/følgende læresteder: Hammerfest videregående skole, IT avdelingen ved Finnmark Fylkeskommune - Vadsø, Kirkenes videregående skole
Sametinget, lærested ved  IT avdelingen Karasjok

Web levert av CustomPublish AS