Hjem

Hvordan bli lærling?

Opplæringskontoret kan hjelpe deg når du skal søke læreplass!

Inntak av lærlinger

 • Send søknaden din om læreplass + CV med attester og vedlegg til opplæringskontoret (link søknadskjema) Har du vært utplassert eller arbeidet i en offentlig institusjon og de ønsker deg tilbake som lærling? Be arbeidsgiveren skrive et anbefalingsbrev der du gis fortrinnsrett til læreplass. Dette brevet legger du ved din søknad.
 • Opplæringskontoret går gjennom den enkelte søknad og innkaller til intervju.
 • Opplæringskontoret sender søknaden din samt resultatet av intervjuet videre til sine medlemsbedrifter
 • Medlemsbedriftene bestemmer selv hvem de ønsker å ta inn som lærling. Medlemsbedriften tilskriver søkeren om  hun/har fått plass og når hun/han kan begynne.
 • Søknadsfristen er 1.mars for elever/andre som ønsker å søke læreplass. Søk på www.vigo.no
 • Hovedinntaket av lærlinger foregår i august / september hvert år
 • Mange av medlemsbedriftene til opplæringskontoret tar inn lærlinger gjennom hele året. Det betyr i praksis at man kan søke på læreplasser gjennom hele året.

Hvordan bli lærling?

Hovedløpet for en lærling er å gå 2 år i skole og 2 år i bedrift

Som lærling i opplæringskontoret for offentlig sektor i Finnmark får du:

 • en utdanning som fører frem til et fagbrev
 • lønn under utdanning
 • oppfølging og veiledning underveis i læretiden
 • muligheter for utenlandsopphold som en del av læretiden
 • fagrettede kurs sammen med andre lærlinger

Forventninger:

 • Som lærling skal du delta aktivt i opplæring og verdiskapning i lærebedriften
 • Du har rett til å få den opplæringen som læreplanen fastsetter
 • Du plikter å delta aktivt for å nå opplæringens mål, og delta i planlegging og vurdering av eget læringsarbeid
 • Du skal medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø
 • Du må avlegge fagprøve mot læretidens slutt
 • Du er arbeidstaker i lærebedriften med de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtale med arbeidstid, ferie og fridager

Alternativt løp

Vi kan også tilby et alternativt løp, såkalt vekslingsmodellen, hvor man kommer ut i jobb allerede første året på videregående, og har da hvert år 50% lærling og 50% skole de 3 første årene, og i det siste året er man 100% lærling. Les mer her.

 

Lærekandidat

Det er også mulig å gjennomføre deler av en fagutdanning. Dette kalles kompetanse på lavere nivå, og den som deltar blir lærekandidat. For lærekandidaten er målet å gjennomføre deler av læreplanen; det lages en individuell læreplan.

Praksisbrevkandidat

En ny ordning som ble innført høsten 2009. Elev/kandidat med opplæringskontrakt med bedrift hvor opplæringen skal følge nasjonalt fastsatte læreplaner. 

Ta kontakt med din videregående skole eller opplæringskontoret for mer informasjon.

Web levert av CustomPublish AS