Hjem/Fagene/Naturbruk/Hestefaget
hoof-care-421869

Hestefaget

Bruk av hest i arbeid og konkurranser har lange tradisjoner. Hesten blir nyttet stadig mer i tradisjonelle og nye samanhenger. Det er økende etterspørsel etter faglærte yrkesutøverer som kan handtere og stelle hester, og som kan veilede publikum og næringsdrivende. Hestefaglærte arbeider innenfor travnæringa, i ride- og kjøremiljø, i galoppnæringa, i stutteribedrifter og bedrifter som bruker hest i helserelatert arbeid, og innenfor turisme og fritidsaktiviteter.

Hestefaget skal forebygge lærlingen på yrkesutøving som hestefaglært. Faget skal virke for at hestefaglærte har kunnskap om hest og ulike bruksområder for hesten, og at de har ferdigheter i handtering og bruk av hest. Faget skal legge vekt på det særegne ved å arbeide med dyr, med de kravene det setter til etikk og til helse, miljø og trygghet. Videre skal faget fremme forståelse for samspillet mellom menneske og hest. Faget skal være med på å gi innsikt i hvordan en kan utvikle ny næringsvei knyttet til bruk av hest.

Gjennom et mangfold av aktiviteter skal opplæringa legge til rette for at lærlingen kan oppleve mestring, utvikle samarbeidsevne og profesjonalitet med tanke på dyrevelferd, miljø og etikk. Opplæringen skal fremme forståelse for at arbeid med dyr krev evne til å ta avgjerder og vere kreativ. Faget skal leggje grunnlag for vidare spesialisering innan hestefaget. 

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er hestefaglært.

Aktuelle arbeidssteder
En fagarbeider i hestefaget kan arbeide innenfor travnæring, ridevirksomhet, galoppnæring, bedrifter som driver med hesteturisme og fritidsaktiviteter, stutteribedrifter og bedrifter som driver med hest brukt i terapi og annen helserelatert virksomhet. 
 


 Følgende skoler i Finnmark har linje for Hestefaget(VG2):  

  • Tana videregående skole
     
  • Oversikt over hvor vi har muligheter til å tilby lærlingeplasser i Hestefaget hos våre medlemmer i Finnmark (for nærmere opplysninger kontakt): 
  • Tana videregående skole 
Web levert av CustomPublish AS