Hjem/Fagene/Bygg- og anleggsteknikk/Feierfaget

FEIERFAGET

Som feier kan du først og fremst få jobb i kommunale etater, men det finnes også noen feiere som driver privat virksomhet.

chimney-sweep-647678

Sentrale arbeidsoppgaver
Feierne arbeider som regel i nær tilknytning til brannvesenet. Sentrale arbeidsområder er
feiing av skorsteiner, røykkanaler og ildsteder
rensing av ventilasjonsanlegg
forebyggende brannvern
informasjonsarbeid vedrørende fyringsteknikk
tilsyn med fyringsanlegg og oljetanker
begrensning av skader etter brann

Web levert av CustomPublish AS