Hjem/Nyheter
IMG_44821

FAGOPPLÆRING I BARNEHAGESEKTOREN I FINNMARK

OK har i samarbeid med Vadsø kommune igangsatt en gruppe med 10 praksiskandidater fra barnehagene i Vadsø med mål om å fullføre fagbrev innen barne- og ungdomsarbeiderfaget,BUA.  I tillegg er 4 kandidater fra Porsanger og Båtsfjord deltagende. Prosjektet er "sydd sammen" gjennom at NKI står for planleggingen og gjennomføringen av undervisningen, prosjektleder fra OK følger den enkelte kandidat medkompetansekartlegging, tilstedeværelse på samlinger og oppfølging mellom undervisningssamlingene.Det er planlagt 4 undervisningssamlinger for å forberede seg til tverrfaglig eksamen i BUA 04.06.2018. Pr. dd er 2 samlinger gjennomført. Etter bestått tverrfaglig eksamen, meldes praksiskandidatene opp til fagprøve i Barne- og ungdomsarbeiderfaget.

For å få til en god gjennomføring er tett samarbeid med samarbeidspartene nødvendig. Det har vært viktig for prosjektleder å ha et nært samarbeid med NKI om planer, innhold og gjennomføring.Samtididg har det vært avgjørende i prosessen å ha tett kontakt med kandidatene og Vadsø kommune. Vadsø kommune har vært enestående i prosessen og stilt både lokaler og fagkunnskap tilgjengelig til undervisningssamlingene.

2018-02-15

Web levert av CustomPublish AS