Hjem/Fagene/Bygg- og anleggsteknikk/Byggdrifterfaget
byggdrifter+m320x240

Byggdrifterfaget

Byggdrifter, som fyller vaktmesterrollen, vil jobbe selvstendig med å vedlikeholde bygg. Denne lærlingtiden vil gi deg et bredt spenn av kunnskap og erfaringer. Man blir rett og slett en handyman, en som kan masse og kan jobbe på mange plasser.

Hovedområdet handler om drift, kontroll og ettersyn av bygninger, VVS-installasjoner, elkraftinstallasjoner, tele- og automatiseringsinstallasjoner og andre innendørs og utendørs installasjoner. Videre handler det om løpende og forebyggende vedlikehold og enkle reparasjoner som ikke krever annen spesiell fagkompetanse. En del av hovedområdet er også praktiske forhold ved energiovervåking og energiøkonomisering, samt avfallshåndtering. Forebyggende tiltak vedrørende brann og sikkerhet, samt dokumentasjon av egne arbeider inngår også i hovedområdet. En del av hovedområdet er bruk av programmer for forvaltning, drift og vedlikehold og sentral driftskontroll (FDV- og SD-programmer). Hovedområdet omfatter også arbeid i tråd med gjeldende regelverk.

Web levert av CustomPublish AS