Hjem/Fagene/Helse og oppvekst/Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Er du interessert i å arbeide med barn og ungdom?

BARNE OG UNGDOMSARBEIDERFAGET

Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal bidra til tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0–18 år. Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal fremme fellesskap og samhold i et miljø preget av lek, utforsking og læring. Faget skal bidra til å utvikle barne- og ungdomsarbeidere som er tydelige rollemodeller og bevisste på de utfordringer barn og unge møter.

Opplæringen skal legge til rette for å kunne tilpasse det pedagogiske tilbudet til ulike aldersgrupper, funksjonsnivåer og livssituasjoner. Den skal gi grunnlag for å velge hensiktsmessige arbeidsmåter og stimulere til allsidige aktiviteter og interesse for natur og miljø. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle evne til kommunikasjon og samhandling med barn, unge og foresatte. Opplæringen skal også bidra til å utvikle flerkulturell forståelse og fremme likestilling og likeverd.

Opplæringen skal legge til rette for varierte arbeidsoppgaver i ulike pedagogiske tilbud for barn og unge. Arbeidet kan foregå på ulike arenaer som barnehager, skoler, SFO og klubbvirksomhet der barn og unge ferdes.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er barne- og ungdomsarbeider.

Aktuelle arbeidssteder

Som barne- og ungdomsarbeider kan du få arbeid i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, klubber og kommunale etater.

 • OLKWEB.no/ok-finnmark erstatter den tradisjonelle opplæringsboka (les info)
 • Skjema til bruk i opplæringa: (vurderingsskjemaer, mappeoppgave skjemaer, fraværsskjema, periodeplan skjema, planleggingsskjema, evalueringsskjema)
 • Eksempler på gjennomførte mappeoppgaver
 • Periodeplan
 • Lærlingsamlinger
 • Kurser
 • Om fagprøve i barne og ungdomsarbeiderfaget

Følgende skoler i Finnmark har linje for barne og ungdomsarbeider (VG2):

 •  Alta videregående skole
 •  Hammerfest videregående skole
 •  Lakselv videregående skole
 •  Vadsø videregående skole
 • Karasjok videregående skole

Oversikt over hvor vi har muligheter til å tilby lærlingeplasser i barne og ungdomsarbeiderfaget hos våre medlemmer i Finnmark (for nærmere opplysninger kontakt):

Web levert av CustomPublish AS