Hjem/Fagene/Bygg- og anleggsteknikk/Anleggsmaskinmekanikerfaget

Anleggsmaskinmekanikerfaget

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.

Som anleggsmaskinmekaniker er du mekaniker med spesialisering på masseforflytningsmaskiner som brukes på anleggs- og byggeplasser. Dette inkluderer anleggsmaskiner som gravemaskiner, hjullastere, anleggsdumpere, dosere, veihøvler og traktorgravere/gravelastere.

mechanic-646923

Vanlige arbeidsoppgaver for anleggsmaskinmekanikeren:

feilsøke på anleggsmaskiner
reparere anleggsmaskiner
vedlikeholde anleggsmaskiner

Hvert år må anleggsmaskiner inn til kontroll og det er bare anleggsmaskinmekanikere som har kompetanse og lov til å foreta denne kontrollen.

Arbeidet som anleggsmaskinmekaniker kan være fysisk krevende. Faget er underlagt lover og forskrifter på tekniske, sikkerhetsmessige, miljømessige og helsemessige områder. Det er derfor viktig å ivareta nødvendig sikkerhet for seg selv og andre.

Yrket har likhetstrekk med landbruksmaskinmekaniker oganleggsmaskinfører.

Personlige egenskaper

Du bør være interessert i motorer, hydraulikk (overføring av energi og kraft ved hjelp av væske/olje, rør, flens og slanger), mekanikk og elektronikk. Høy grad av samarbeidsevne og selvstendighet er nyttige egenskaper for en anleggsmaskinmekaniker. Du må også være praktisk anlagt og like å jobbe med hendene. Anleggsmaskinmekanikeren skal kunne kommunisere med kunder og kolleger, og kunne planlegge, gjennomføre og vurdere arbeidet som gjøres. Det er også viktig at du utfører arbeid effektivt og nøyaktig.

Sikkerhetsbestemmelsene er strenge, og det kreves derfor høy konsentrasjon under arbeidet.

Web levert av CustomPublish AS