Hjem/Nyheter

Satser lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og kandidater for fagbrev på jobb - 2019

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater, og til bedrifter som har kandidater for fagbrev på jobb. Satser gjeldende fra 01.01.2019.

Les her: https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskuddssatser/satser-larlinger-praksisbrevkandidater-larekandidater-og-kandidater-for-fagbrev-pa-jobb-2019/

2018-11-05

NY SAMLING FOR VOKSNE PRAKSISKANDIDATER I HELSEARBEIDERFAGET 15. - 18. OKTOBER I LAKSELV

Opplæringskontoret i samarbeide med Aldring og Helse har i uke 42 gjennomført nok en samling for voksne praksiskandidater i helsearbeiderfaget. På samlingen denne uka har kandidatene fått lære mere om........ (tekst kommer senere)

2018-10-21
IMG_44821

FAGOPPLÆRING I BARNEHAGESEKTOREN I FINNMARK

OK har i samarbeid med Vadsø kommune igangsatt en gruppe med 10 praksiskandidater fra barnehagene i Vadsø med mål om å fullføre fagbrev innen barne- og ungdomsarbeiderfaget,BUA.  I tillegg er 4 kandidater fra Porsanger og Båtsfjord deltagende. Prosjektet er "sydd sammen" gjennom at NKI står for planleggingen og gjennomføringen av undervisningen, prosjektleder fra OK følger den enkelte kandidat medkompetansekartlegging, tilstedeværelse på samlinger og oppfølging mellom undervisningssamlingene.Det er planlagt 4 undervisningssamlinger for å forberede seg til tverrfaglig eksamen i BUA 04.06.2018. Pr. dd er 2 samlinger gjennomført. Etter bestått tverrfaglig eksamen, meldes praksiskandidatene opp til fagprøve i Barne- og ungdomsarbeiderfaget.

For å få til en god gjennomføring er tett samarbeid med samarbeidspartene nødvendig. Det har vært viktig for prosjektleder å ha et nært samarbeid med NKI om planer, innhold og gjennomføring.Samtididg har det vært avgjørende i prosessen å ha tett kontakt med kandidatene og Vadsø kommune. Vadsø kommune har vært enestående i prosessen og stilt både lokaler og fagkunnskap tilgjengelig til undervisningssamlingene.

2018-02-15

LOSA TILBUDET I KYSTKOMMUNENE STYRKES GJENNOM NASJONALT PRØVEPROSJEKT «VEKSLINGSMODELLEN»

LOSA er i dag et tilbud til ungdom som i dag ikke ønsker å flytte hjemmefra i sitt første skoleår (VG1) i videregående opplæring, til en av de 8 videregående skolene i Finnmark. Undervisningen foregår med at elevene annenhver uke sitter på «skolebenken» og blir undervist via lyd-bilde sending fra Nordkapp videregående skole, og i den andre uka er de ute i praksis i en lokal bedrift.

2016-01-05

byggdrifter m320x240

LÆRLING I BYGGDRIFTERFAGET

Opplæringskontoret søker lærlinger i byggdrifterfaget.

Er det noen ungdommer der ute som fortrinnsvis har VG1 byggfag, og kan tenke seg å bli utdannet som byggdrifter?

Ta kontakt med oss!

2015-05-11

Web levert av CustomPublish AS